Slide 1

Profil spoločnosti

KOMPLET MECCANICHA, spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená 3.2.2005. Majoritným vlastníkom spoločnosti je talianska spoločnosť KOMPLET ITALIA srl a ďalší menšinový spoločníci.

Spoločnosť bola zapísaná na okresnom súde v Prešove pod vložkou číslo 15892/P. Spoločnosť mala sídlo a výrobne priestory v obci Hertník v prenajatých priestoroch kde mala k dispozícii len obmedzené výrobne kapacity. Spoločnosť bola založená za účelom výroby strojov a zariadení pre hlavného odberateľa spoločnosť KOMPLET ITALIA srl, ktorá tieto zariadenia distribuovala do celého sveta. Postupom času sa aktivity spoločnosti rozšírili aj na iných odberateľov.

Vzhľadom na narastajúci objem výroby a obmedzené výrobné kapacity sa spoločnosť koncom roka 2012 rozhodla presťahovať sídlo a výrobné priestory do kompletne zrekonštruovanej haly v bardejovskom priemyselnom parku . Koncom roka 2013 prešla spoločnosť zmenami v majetkových pomeroch. Spoločnosť je majiteľom pozemku v priemyselnom parku mesta Bardejov, ktorý bol zakúpený za účelom výstavby vlastných výrobných a skladových priestorov.

Hlavný výrobný program tvorí výroba stacionárnych a mobilných drvičov a triedičov stavebného odpadu, stroje na recykláciu káblov, miešačky betónových zmesí, rôzne druhy dopravných pásov, nosiče káblov pre energetický priemysel a rôzne iné druhy strojov a zariadení podľa požiadaviek odberateľov. V najbližšom období plánuje spoločnosť zaviesť systém riadenia a kontroly výrobného procesu za účelom udržania vysokej kvality a spoľahlivosti výrobkov a zariadení.