Suppliers

 VP Metal sro Kosice      SK VP Metal sro, Košice, SK  - dodávky výpalkov z hrubých plechov

KOVSMOL sro.19529       KOVSMOL sro, Prešov, - dodávky hutného materiálu

FERONA Slovakia as       FERONA Slovakia, as, SK - dodávky hutného materiálu

RAVEN a.s Kosice SK         RAVEN a.s, Košice, SK - dodávky hutného materiálu

WS Welding sro Bardejov       W+S Welding sro, Bardejov, SK - dodávky výpalkov z tenkých plechov

KOVO sro Raslavice       KOVO sro, Raslavice, SK - dodávky výpalkov, práškové striekanie

KOMERCE PK       KOMERCE PK, Prešov, SK - dodávky ložísk, tesnení

GUFERO sro       GUFERO sro, Bardejov, SK - dodávky tesnení, hadíc, maziva

RAAB sro       RAAB sro, Bardejov, SK - dodávky olejov a mazív

TORNO sro       TORNO sro, Bardejov, SK - dodávky služieb v oblasti opracovania

ANDRITZ JOCHMAN       ANDRITZ JOCHMAN, SNV, SK  - dodávky služieb v oblasti opracovania

GODUR sro Presov       GODUR sro, Prešov, SK - dodávky služieb v oblasti gumovania valcov

AIR PRODUCTS       AIR PRODUCTS, BA, SK - dodávky technických plynov

GOBAKO  sro       GOBAKO  sro, KE, SK - dodávky zváracieho drôtu

                                    

KOMPLET ITALIA srl, IT - dodávky výpalkov, spojovacieho materiálu, hutného materiálu a ostatného materiálu na výrobu a kompletizáciu strojov.

PPUS sc, Gorlice, PL - zinkovanie výrobkov 

MABEVA sro, Bardejov, SK - dodávky spojovacieho materiálu

UNIVER  sro, Bardejov, SK - dodávka elektrikárskych služieb

M a V sro, Prešov, SK - dodávky náradia a príslušenstva